Art

12/28/2012

0 Comments

 
1.Degët e artit figurativ janë:Vizatimi,Piktura,Grafika,Skulptura,Dizajni dheArkitektura.

2.Lojet e vijave janë:Vija të holla, të trasha,tëdrejta dhe të lakuara, të ndërprera dhe të pa ndërprera,të thyera dhe valëzuese etj.

3.Llojet e teknikave dhe materjalit vizatimor janë:Vizatimi  me laps, me thëngjill, tush dhe pastel I thatë dhe I yndyrsgëm, fllamaster etj.

4.Mjeti kryesor i potencues së pikturës është ngjyra dhe sipërfaqja.

5.Ngjyrat themelore janë:E kuqe, e verdhë dhe e kaltër.

6.Me përzierjen e ngjyrës së kuqe dhe të kaltër e fitojmë ngjyrën  vjollcë.

7.Një vepër te skulpturës prej asaj të pikturës e dallojm sepse skulptura punohet tredimensionale.

8.Si vepra Kiç I quajmë  ato punime të cilat nuk kanë vlerë vizatimore dhe artistike.

9.Entografija është shkencë e cila studion vetitë e artit popullor.

10.Ndërtimi ose arkitektura është discipline vetië e artit e cila merret me nërtime.

11.Pllaketi është mjet informim, dhe ata vendosen në vendbanime ku mund ti shohin njerëzit.

12.Artisiti që merret me pikturë quhet  Piktor.

13.Artisti që merret me skulpturë quhet Skulptor.

14.Artisti që merret me grafikë quhet Grafist.

15.Artisti që merret me dizajn e  quajmë  Dizajner.

16.E kuqe + verdhë = portokalltë

E verdhë + kaltër = gjelbër

E kuqe +e kaltër = vjollcë.

17.Linogdhendje është teknikë e grafikës.

18.Drugdhendje është teknikë e skulpturës.

19.Tekstuar ndahen e vrazhdë dhe e lëmuar.

20.Ngjyrat e dorës së dytë sekondare janë:Portokalle, gjelbërt dhe vjollcë.

21.Ngjyrat në errësir nuk mund të shihen.

22.Gjuha e artit figurative përbëhet nga elementet e artit figurative dhe parimet e artit figurative.

23.Elementet e artit figurative janë: vija, ngjyra, toni, tekstura, madhësia, drejtimi, forma- vëllimi, dhe hapësira.

24.Parimet e artit figurative janë:kontrasti, përsëritja- ritmi, harmonia, baraspesha, gradacioni, proporcioni, uniteti dhe kompozicioni.

25.Motiv quajmë përmbajtja që na paraqitet në një vepër artistike.

26.Veprat të cilat nuk kan përmbajtje dalluese ose motiv, I quajmë vepra abstrake.

27.Llojet e motiveve janë:autoportreti, karikatura, figura, akti, zhanri, shtazë, piesazhi, enterieri, natyra e vdekur ejt.

28.Portreti është paraqitja e fytyrës së njeriut.

29.Karikatura është paraqitja e figurës sënjeriut, por me potencimin e vecorive të tij negative dhe qesharake.

30.Kur vepra paraqet skena dhe veprime nga jeta e përditshme e njeriut atë e quajm motive i zhanrit.

31.Akt quajmë paraqitja e figurës së njeriut pa veshje.

32.Kur një vepër paraqet brendinë ë hapsirës së mbyllur, motive është enterier.

33.Natyrë e vdekur është motive ku paraqiten, sende(gots, enë të vjetra, shishe ejt), bimë të ndryshme (pemë, perime).

34.Autoportret quajmë paraqitja e figurës së vetë autori në një vepër.

35.Kompozicionin e ndajmë në kompozicion i hapur, i mbyllur dhe gjysëm I mbyllur.

36.Paraqitja e paraspeshës arrihet me anë të simetris, ku në të dy anët kemi të penditur vija, forma, madhësi dhe tone të njëjta.

37.Forma është pamja e jashtme fizike e sendeve.

38.Kemi tri lloje të formave ato janë:të hapur, të mbyllur dhe të performuara.

39.Drejtimi paraqet pamjen vizuale e cila lëviz syrin tonë në drejtin të caktuar.

40.Llojet e drejtimit janë:drejtimi horizontal, vertical, I pjerrët etj.

41.Hapsira është e gjithë ajo që na rrethon.

42.Vija formohet duke shënuar ne bazë të caktuar, por fitohet edhe me shënimin në vizatim, pikturë etj.

43.Toni është sasia e ndritshmërisë në një ngjyrë.

44.Toni I ngjyrës ndryshon duke shtuar ngjyrë të bardhë dhe të zezë ne ngjyrë.

45.Tekstura është sipërfaqe e jashtme të cilën e ndjenmë me prejkje.

46.Dallojmë tekstura natyrore dhe artificiale sipas materialeve.

47.Me përdorimin e prespektivës artistët kan arritur rezultate të mira në paraqitjen e hapsirës së brendshme dhe të jashtme.

48.Në art figurative kemmi ritëm kur një element me vlera të njëjta  njëtrajtësisht përsëriten.

49.Pejsazh quhet ajo vepër figurative e cila paraqet bukuritë e natyrëa.

50.Drejtimi që vetëm me anë të shtypjes krijohet vepra figurative quhet grafikë.

51.Skulptura punohet me materialin  gurë, plastikë, hekur, dru, bronzë, alumin, etj.Më I qëndrueshëm është bronza.

52.Me prespektiv ajrore kuptojm paraqitjen e një figure të vogël në të cilën kemi ndjënja se është më largë syve tonë,kurse figura e madhe më afër syve tonë.

53.Ngjyrat kromatike janë ngjyrat primare she sekondare.

54.Ngjyrat  akromatike janë  e zeza dhe e bardha dhe tonet e tyre të përhitura.

55.Kontrasti I ngjyrës së bardhë ësgtë e zeza.

56.Teknikat e grafikes janë: shtypi I lartë, I thellë, I rrafshët dhe i kombinuar.

57.Skulptura ështe drejtimi I fushës figurative specifike, në të cilën punohet vepra figurative tredimenzionale, që kanë vëllim I cili merr pjesën në hapsirë.

58.Piramidat më të njohura në botë gjinden në Egjipt.

59.Monotipia  në grafikë  është teknik e cila dallohet sipas asaj që me të mund të shtypim vetëm një kopje.

60.Skulptura modelon duke punuar me argjilë.

61.Kritika figurative shërben për disciplinë teorike e cila na paraqet njohurin per artin figurative, ajo I vlerëson veprat artistike të reja.

62.Deformini është forma e ndryshuar, në lidhje me pamjen reale të të sendeve (e stilizuar).

63.Veprat e rrejshme, me shije të keqe, pa harmoni etj. I quajmë vëpra Kiç.

64.Litografi bën pjes në fushën e artit figurative në grafikë.

65.Miniaturat janë vepra artistike me format të vogël (pikturë, vizatim, skulpturë).

66.Vendi ku ruhet dhe ekspozohen veprat figurative e quajmë galeri.

67.Entografija është shkencë e cila I mëson veprimet popullore të të gjitha vendeve.

68.Pasteli është teknikë e pikturës.

69.Skica është lloj vizatimi që paraqet idenë themelore të një vepre.

70.Skica shërben për  përgatitje të tregimit figurative me ngjyrë. Në skulpturë, grafikë ose pikturë.

71.Atelie I themi puntorit, hapsirës punuese e nje artisti.

72.Punimet që vendosen ne muret e xhamisë quhen Arabeska.

73.”Mona Liza” është pikturë e Leandro da Vinçi.

74.Enterieri është dizajn i brendshëm I shtëpisë.

75.Teknikat e pikturës janë:vaj në pëlhurë, temperë, akuarell, pastel ejt.

76.Teknikë të kombinuar mund të kemi atëher kur të përdorim dy ose më shumë  teknika në një punim.

77.Kolazhi punohetme anë të letrave ngjitëse, gazeta, pelhura, kartone etj.

78.Dallimi mes skulpturës dhe pikturës është sepse skulptura punohet në formë tredimensionale.

79.Artisti I cili merret me grafikë quhet  grafist.

80.Vincent Van Gogh ka lindur në vitin 1853.